На практика масивния паркет е вечна подова настилка с възможност за многократно рециклиране и възстановяване. Той е изключително добър изолатор и е лесен за поддръжка. Паркетът и дюшемето се изработват от различни видове дървесина. Всеки вид си има своите преимущества. Някои видове са значително по-устойчиви на износване други издържат без да се деформират на по-голяма влага в помещението, където са монтирани трети са с по-ниска цена. Паркетите най-общо се делят на масивни, трислойни и екзотични. Най-често срещаните у нас от масивна дървесина са дъбов, буков, от ясен, от череша, от акация, от габър и от орех. Дюшемето най-често се изработва от чам, но се среща и дъбово.

Дъб – У нас се срещат следните дъбови видове – цер, благун, зимен дъб, летен дъб и други. Дървесината на дъба е съставена от беловина и ядро. Беловината е тясна с жълтиникав цвят. Ядрото е оцветено тъмнокафяво в различни нюанси за отделните видове. Дървесината е кръгопореста. Сърцевинните лъчи са широки и се забелязват в разрезите по напречна, радиална и тангенциална посока. Дъбовата дървесина има превъзходни качества и има изключително голяма трайност, поради съдържанието на дъбилни вещества в нея. Съсъхва и набъбва умерено.

Бук – От всички наши дървесни видове букът има най-голямо разпространение. Буковата дървесина е червеникаво бяла. Обикновено здравата дървесина е без ядро. Буковата дървесина в сурово състояние съдържа голямо количество протоплазма и клетъчен сок, поради което има способността да живее дълго след отсичането й. В този период тя се изкривява, пука се и лесно загнива. По тази причина в миналото тя се смяташе за некачествена и имаше ограничено използване. Сега обаче след въвеждането на попарването, тя е една от най-ценните дървесини и намира широко приложение. Попарената букова дървесина придобива много хубав светло червен цвят, не се пука, свива и измята, лесно се боядисва, байцва и полира.

Ясен – У нас растат три вида ясен – обикновен (планински), мъждрян и полски (лонгозки). Ясеновата дървесина образува ядро след 50 годишна възраст. Тя има жълтеникаво-бял до червеникаво-бял цвят. Ясеновата дървесина намира голямо приложение поради своѝте положителни качества – голяма якост, твърдост и еластичност.

Орех – Орехът расте на всякъде у нас и предпочита сухи, каменливи, варовити, песъчливи и дълбоки почви. Ореховата дървесина е съставена от беловина и ядро. Ядрото е с матовокафяв до червиникавокафяв цвят, а беловината със сивобял до сивокремав цвят. Годишните кръгове са ясно очертани. Ореховата дървесина е доброкачествена и ценна. Тя се цепи доста лесно, твърда е, добре се огъва, свива се умерено, добре се обработва, много добре се изглажда, байцва и полира.

Акация – Акация (Acacia) е род храсти и дървета. Расте бързо и достига на височина до 25 м. и възраст над 100 г. Акацитя е ценен медоносен вид. Дървесината и е с широко ядро и тясна беловина. Изключително издръжлива на гниене. Използва се в мебелната индустрия и за направата на масивен паркет. При използване на Акацията за направа на паркет, тя може да бъде парена. След парене тя придобива тъмен цвят, близък до цветът на ореха. Преди монтажа на паркет от Акация е необходима аклиматизация в помещенията където ще се реди. След правилно редене, циклене и лакиране, акациевият паркет ще придаде на помещенията ви уникалност със своте жълто-зелени отенъци или кафеникава топлина, при пареният паркет.

Череша – Беловината на черешата е тясна и червеникаво-бяла, а сърцевината е оцветена контрастно в червеникаво-жълто до червено-кафяво. Дървесните влакна са фини, праволинейни и равномерно разположени, текстурата е равномерна. Поради красивия си червеникав цвят и фина текстура черешовата дървесина се използва за художествени изделия. Дървесината на черешата е средно тежка, твърда и фино-влакнеста. Притежава нежна текстура и лъскавина, цепи се много трудно. Машинната обработка не създава проблеми, както и повърхностната обработка. След шлифоване, байцване и полиране се получава много гладка повърхност.