Дървесината на бялата акация е  с най-висока естествена устойчивост сред видовете, растящи при умерен климат, но това не изчерпва нейните положителни характеристики. Притежава висока плътност, твърдост, якост на натиск и опъване, висока еластичност и коравина.

Голямото съпротивление на изтриване я прави подходяща за подови настилки. В някои страни е широко използван материал за производство на плочи от дървесни влакна и целулоза.

По степен на твърдост бялата акация е от най-твърдите дървесни видове, което означава, че изделията, произведени от нея, са устойчиви на износване. Механичните показатели на дървесината са високи и съответстват на тези на дъба, а понякога ги надвишават. Въпреки високата си твърдост, дървесината се обработва сравнително добре на струг и се полира отлично. Възможността за огъване е добра, ако се прилагат подходящи режими на пропарване. Добре задържа гвоздеи и винтове, като е необходимо предварително да се пробиват отвори.

Голямата трайност и устойчивост на дървесината прави от акацията желан вид за използване в строителството –  превъзходен строителен материал за надземни и водни строежи. Използва се за обшивки на плавателни съдове, за стълбове, слепени строителни конструкции, траверси, минни подпори, амбалаж, дръжки за инструменти. Широко се прилага в бъчварството, както и за направа на съдове за химическата промишленост. Поради своите физико-механични и естетически свойства дървесината на акацията е подходяща и  за изработването на мебели.

Произведеният фурнир е с красива текстура. Дървесината е съставена от много тясна жълтеникавобяла до светложълта беловина (от 3- до 5-годишни пръстени) и ядро с жълтозелен до кафявозелен цвят. След престояване на въздух д постепенно потъмнява. Текстурата е декоративна. Сърцевинните лъчи са съставени най-често от 3 до 5 клетки. В тангенциален разрез не се забелязват с просто око, а в радиален се появяват като лъскави радиални ивички.

За цени и наличности направете запитване!