Дървесината на ореха е привлекателна, твърда (освен при младите дървета), плътна, здрава и лесно се полира. Ядрото е тъмнокафяво, има финна структура и светлосива кафеникава беловина. Когато се суши в пещ, цвета на ореха клони към сиво-кафяво, а когато се суши в сушилня – до червено-кафяво. Цени се високо заради цвета, здравината и структурата и се използва за изработването на мебели и подови настилки.

 

 

 

Качество Размер цена лв/м2
екстра 50-60/200-350/16 65
екстра 50-60/200-350/22 75
екстра 70-80/300-500/16 85
екстра 70-80/300-500/22 95
екстра 90-100/400-1200/16 136
екстра 90-100/400-1200/22 149
ABC лак 145/600-1800/18 160