Описание

Венге е дървесен вид от екваториалните гори на Африка, намиращи се на териториите на Конго, Габон, Камерун и Екваториална Гвинея. Научното му название е “Millettia laurentii”, а освен като венге е известно още като африкански палисандър, дикела, миботу, боконге, ауонг и други. Поради интензивния добив в миналото, вида е обявен за защитен. Дървесината на венге има специфична структура, в която равномерно се редуват шоколадово-кафяви с тъмни, почти черни ивици. Твърдостта и плътността му са високи (съпоставими по стойност с тези на палисандъра). В много малка степен променя своите линейни размери под въздействието на вода. Използва се за подови настилки, мебели, инструменти и други.

Kачество          Размер           Цена лв/м2

екстра      100/600-1700/19         198