Описание

Цвета на Гарапа варира от светло жълто-бежови тонове до златисто-кафяви оттенъци. Дори и без третиране през годините остава с медно кафяв оттенък. Дървото е с много висока резистентност на гниене и вредители. Клас А за устойчивост на горене. Дървесината на Гарапа гарантира минимум 25 години живот без каквато и да е консервация. По характеристики е сравнима с Ипе но на много по-ниска цена.

Kачество         Размер               Цена с ДДС лв/м2

екстра         135/600-2000/20         85