Описание

Prime – равномерна радиална и тангенциална структура (вкл. сърцевинни лъчи), породена от естествения растеж. Допускат се „очички“ – чепчета до 5 мм. Не се допускат беловина, зачеквания и груби различия в цвета на дървесината.

Размер мм: Качество: Цена:
20х70х400÷1200 Prime 74.00 лв/м²
20х90х300÷1500 Prime 83.00 лв/м²
20х100х300÷1500 Prime 90.00 лв/м²
20х110х300÷1500 Prime 95.00 лв/м²
20х120х400÷1800 Prime 96.00 лв/м²
20x130x400÷1800 Prime 102.00 лв/м2
20x140x300÷1900 Prime 105.00 лв/м
20x150x300÷1900 Prime 107.00 лв/м

 

 Посочените цени са с включен 20% ДДС.