Описание

Бразилски Палисандър
Дървото достига на височина до около 20 m и диаметър между 50 и 100 cm. Расте много бавно. Стъблото много рядко е правилно оформено, а най-често е с неправилен строеж и с гнилота, особено при по-старите дървета. Беловината не се използва и има бял до светложълт цвят, а дървесината на ядрото в зависимост от възрастта на дървото варира, като при висока възраст получава желания красив цвят, който е от червен през виолетовокафяв до шоколадовокафяв. Ядровата дървесина е пронизана от по-тъмно оцветени жилки, от което дървесината получава много декоративна повърхнина. Съдовете са изпълнени с тъмно оцветени, черни, а понякога и бели вещества, притежаващи блясък. Плътността на дървсината на бразилския палисандър е средно 900 kg/m3

Индийски Палисандър

Дървото на индийския палисандър е листопадно и в зависимост от растежните условия достига височина до около 25 m при диаметър до 150 cm. В повечето растежни области достига обаче дебелина само около 30 cm. Стъблото е много добре оформено и право, цилиндрично и очистено от клони на височина дo 10 m.

Беловината и ядрото са рязко отделени. Беловината е тясна, има жълтеникав до сивобял цвят, понякога със слаб червеникав оттенък. Цветът на ядровата дървесина варира от златистокафяв до тъмнокафяв с по-тъмно оцветени, често черни жилки, които преминават в цялата стъблова дървесина, разпределени предимно равномерно. Тъмните ивички ограничават зоните на нарастването и придават на дървесината типична, красива фигуратура, особено в тангенциален разрез на дървесината. С течение на времето вследствие на действието на светлината и въздуха дървесината слабо избледнява.

Дървесината има равномерна текстура, но много често се срещат стъбла с противоположна ивичеста витораслост. В отделни стъбла се намират отложени калциеви кристали, особено в областта на ядрото и в близост със сърцевината, с което се затруднява обработването на дървесината.

В сурово състояние дървесината на палисандъра има много приятна миризма, която при преработването и изсушаването на изчезва. Дървесината се изсушава бързо и без опасност от напукване и измятане.

Дървесината на палисандъра е много твърда, жилава, съсъхва слабо и е устойчива на влиянието на атмосферните фактори. Запазва добре придадената форма и размери на дървените материали и изделия. Плътността на дървесината във въздушно-сухо състояние е средно 820 kg/m3. Дървесината на палисандъра се отличава с висока трайност и при използването й на открито. По отношение на механичните си свойства, като якост на натиск и опън, надхвърля дървесината на дъба с около 25 %. Обработва се леко и добре с всички инструменти, но в някои стъбла и трупи се срещат затруднения вследствие на отложените гумени вещества и калциеви съединения. Рендосаните повърности са много гладки и се полират добре.

Kачество       Размер            Цена с ДДС лв/м2
екстра      90/350-1000/15        186