Описание

Расте в Южна Америка, предимно в басейна на река Амазонка. Беловината е тясна и безцветна. Зрялата дървесина има красиви червеникаво-кафеви отенъци, с жълтеникави жилки. Много тежка, солидна.

Сукупира е название на група дървесни видове, растящи в северната част на Бразилия и съседните страни. Дървесината е с тъмен червеникаво-кафяв цвят с редуващи се светли и тъмни участъци. По външен вид наподобява европейския орех. Твърд и плътен дървесен вид със сравнително ниски стойности на линейно свиване и разширение, сукупира е добро решение за подови настилки в помещения с интензивно натоварване. Съдържа в структурата си мазно вещество, което е причина за високата му трайност на атмосферни условия и приложението му за изработка на декинг и декоративни фасадни елементи.

Сукупира съдържа дъбилни вещества, поради което трудно се обработва, но добре се шлифова и полира.

Kачество        Размер           Цена лв/м2
екстра       120/500-2400/20      116