На практика масивния паркет е вечна подова настилка с възможност за многократно рециклиране и възстановяване. Той е изключително добър изолатор и е лесен за поддръжка. Паркетът и дюшемето се изработват от различни видове дървесина. Всеки вид си има своите преимущества. Някои видове са значително по-устойчиви на износване други издържат без да се деформират на по-голяма влага в помещението, където са монтирани трети са с по-ниска цена. Паркетите най-общо се делят на масивни, трислойни и екзотични. Най-често срещаните у нас от масивна дървесина са дъбов, буков, от ясен, от череша, от акация, от габър и от орех. Дюшемето най-често се изработва от чам, но се среща и дъбово.