екстра качество

Палисандър е с тясна беловина, светложълта със сивкав отенък. Ядрото е пурпурно кафяво или с шоколадово със сиво-кафяви, черни и тъмно-кафяви пояси. с течение на времето вследствие на действието на светлината и въздуха, слабо избледнява. Дървесината е много тежка, твърда, жилава не съсъхва много и добре се полира. Също така е устойчива на атмосферните фактори.

ширина

дължина-дължина

дебелина

цена в лв/м2

90

350-1000

15

186.00