Размер мм

Качество /Цена в лв/м2

 

Prime I

Natural II

Rustic III

    

20x40x300/350

42.00

36.00

32.00

20x50/60x200/210

43.00

37.00

33.00

20x50/60x250/260

44.00

38.00

34.00

20x50x300, 20х70×230

48.00

39.00

35.00

20x50x350, 20х60×300

50.00

40.00

36.00

    
    
    
    

Prime І – равномерна радиална и тангенциална структура (вкл. сърцевинни лъчи), породена от естествения растеж. Не се допускат беловина, зачеквания и груби различия в цвета на дървесината. Допускат се “очички” – здраво сраснали чепчета до 2÷3мм.

 Natural ІІ – равномерна структура, породена от естествения растеж. Допуска се беловина, здраво сраснали светли чепове до 7÷8мм и тъмни чепове до 5÷6мм /но не на групи/,микропукнатини

 Rustic ІІІ – равномерна структура, породена от естествения растеж. Допускат се оцветявания, зачеквания, напуквания, здраво сраснали и тъмни чепове до 15мм и беловина.