екстра качество

Орехът расте на всякъде у нас и предпочита сухи, каменливи, варовити, песъчливи и дълбоки почви. Ореховата дървесина е съставена от беловина и ядро. Ядрото е с матовокафяв до червиникавокафяв цвят, а беловината със сивобял до сивокремав цвят. Годишните кръгове са ясно очертани. Ореховата дървесина е доброкачествена и ценна. Тя се цепи доста лесно, твърда е, добре се огъва, свива се умерено, добре се обработва, много добре се изглажда, байцва и полира.

ширина

дължина-дължина

дебелина

цена в лв/м2

50-60

200-350

16

65.00

50-60

200-350

22

75.00

70-80

300-500

16

85.00

70-80

300-500

22

95.00

90-100

400-1200

16

136.00

90-100

400-1200

22

149.00

Американски орех – NATURAL

ширина

дължина-дължина

дебелина

цена в лв/м2

120

400-2200

20

155.00