Размер ммКачество
 Prime INatural IIRustic III
20x90x400/120089.0069.0061.00
20x50x250 – 35048.0039.0035.00
    
    
    
    

Prime І – Равномерна радиална и тангенциална структура (вкл. сърцевинни лъчи), породена от естествения растеж. Допускат се “oчички” – чепчета до 5мм. Не се допускат беловина, зачеквания и груби различия в цвета на дървесината.

Natural II – Равномерна радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж. Допускат се чепове до 7-8мм, беловина и микропукнатини.

Rustic ІІІ – равномерна структура, породена от естествения растеж. Допускат се оцветявания, зачеквания, напуквания, здраво сраснали и тъмни чепове до 15мм и беловина.